Teaching English in Poland

Powiększ obraz

Nasza szkoła właśnie przystąpiła do programu TEIP (Teaching English in Poland) prowadzonego przez Fundację Kościuszkowską Polska – the Kościuszko Foundation Poland. Dzięki inspirującym warsztatom zorganizowanym przez Fundację nasi angliści wzbogacili się o wiedzę teoretyczną i praktyczną. Dzięki temu prowadzone przez nich zajęcia będą jeszcze ciekawsze.